Thông tin tài liệu


Title: Phân tích và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Authors: Nguyễn Thành Công
Advisor: Đoàn Xuân Thủy
Keywords: Vốn đầu tư; Hà Tĩnh
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở và lý luận về công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ phía nhà nước. Nêu thực trạng quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản ở huyện.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11655
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

19

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311984-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 111,85 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311984.pdf
    Restricted Access
  • Size : 921,06 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.