Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn phân tán đến đánh giá sụt giảm điện áp ngắn hạn trong lưới phân phối điện
Authors: Nguyễn Danh Dũng
Advisor: Bạch Quốc Khánh
Keywords: Điện áp; Sụt giảm; Mạng điện; Phân phối
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về chất lượng điện năng, hiện tượng sụt giảm điện áp ngắn hạn, một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng điện năng, nguồn điện phân tán và sự ảnh hưởng trong lưới phân phối điện. Mô hình tính toán. Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn phân tán đến hiện tượng sụt giảm điện áp ngắn hạn trong lưới phân phối điện. Trình bày kết luận và đề xuất.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1167
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

176

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000253335.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,02 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000253335-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 119,02 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.