Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng chiến lược phát triển du lịch cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020
Authors: Ngô Quang Thuỵ
Advisor: Ngô Trần Ánh
Keywords: Du lịch; Phát triển
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý thuyết về du lịch, chiến lược và xây dựng chiến lược; thự trạng và những giải pháp nhằm phát triển ngành du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020. Kiến nghị đưa ra: tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam ra thế giới, cải tiến thủ tục đăng ký cho khách du lịch, hoàn thiện hệ thống pháp luật về du lịch v.v.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1176
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

12

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000207775.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,05 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.