Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế và mô phỏng hệ thống đo lường điều khiển sử dụng Wirelesshart (IEC 62591, IEE 802.15.4)
Authors: Cao Ngọc Khánh
Advisor: Bùi Đăng Thảnh
Keywords: Hệ thống điều khiển
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý thuyết của công nghệ Wirelesshart. Xây dựng quy trình thiết kế hệ thống đo lường điều khiển sử dụng Wirelesshart. Mô hình truyền thông mạng Wirelesshart bằng phần mềm mô phỏng NS-2.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11761
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

121

VIEWS & DOWNLOAD

74

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312039.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,23 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312039-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 169,86 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.