Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng phần mềm hỗ trợ biên soạn bài giảng E-learning
Authors: Bùi Văn Mệnh
Advisor: Vũ Thị Hương Giang
Keywords: Học trực tuyến; Phần mềm; E-learning
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày lịch sử học trực tuyến, các khái niệm, bài giảng học trực tuyến. Tìm hiểu tiêu chí, quá trình xây dựng và các công cụ biên soạn bài giảng điện tử ở Việt Nam. Quá trình xây dựng chương trình. Đánh giá chương trình.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11775
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

44

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312057.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,95 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312057-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 217,83 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.