Thông tin tài liệu


Title: Giải pháp nâng cao năng lực cán bộ kỹ thuật tại Công ty cổ phần máy tính - truyền thông - điều khiển 3C
Authors: Lê Quang Huy
Advisor: Bùi Liên Hà
Keywords: Cán bộ kĩ thuật
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lí luận về quản trị nguồn nhân lực và nâng cao năng lực cán bộ của doanh nghiệp. Nêu thực trạng năng lực cán bộ kỹ thuật tại Công ty cổ phần máy tính - truyền thông - điều khiển 3C. Đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực của cán bộ kỹ thuật tại Công ty.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11786
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312067.pdf
    Restricted Access
  • Size : 936,03 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312067-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 193,25 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.