Thông tin tài liệu


Title: Áp dụng mạng Bayesian Belief để đánh giá chất lượng hệ thống thương mại điện tử theo chuẩn ISO 9126
Authors: Vũ Đình Thu
Advisor: Huỳnh Quyết Thắng
Keywords: Thương mại; Đánh giá chất lượng
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về các loại hình thương mại điện tử, chất lựợng và đánh giá chất lượng các hệ thống thương mại điện tử trên thế giới và Việt Nam. Áp dụng mạng Bayesian Belief để đánh giá chất lượng hệ thống thương mại điện tử theo chuẩn ISO 9126
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11803
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

43

VIEWS & DOWNLOAD

149

Files in This Item:
Thumbnail
 • 104511.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,03 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 104511-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 77,24 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.