Thông tin tài liệu


Title: Tích hợp dữ liệu vào Semantic web
Authors: Nguyễn Công Nhật
Advisor: Nguyễn Thanh Thuỷ
Keywords: Web site; Tích hợp dữ liệu
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về công nghệ, vai trò các lớp trong kiến trúc Semantic web, so sánh Semantic web với web hiện tại. Đề xuất các phương pháp chuyển đổi cơ sở dữ liệu quan hệ sang công nghệ XML và RDF
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11807
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 104515.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,24 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 104515-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 75,9 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.