Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu giải pháp ứng dụng hạ tầng khoá công khai trong hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng- Ngân hàng nhà nước Việt Nam
Authors: Lê Trần Vũ Anh
Advisor: Nguyễn Thị Hoàng Lan
Keywords: Ngân hàng; Hệ thống thanh toán
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu về hạ tầng khoá công khai, hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng. Phân tích, đánh giá và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả an toàn bảo mật của hệ thống thanh toán liên ngân hàng.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11808
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 104524.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,27 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 104524-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 78,39 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.