Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các phương pháp bù dịch tần doppler cho hệ thống OFDM
Authors: Phạm Xuân Cảnh
Advisor: Nguyễn Quốc Khương
Keywords: Thông tin vô tuyến
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về OFDM. Ảnh hưởng của dịch tần doppler tới hệ thống OFDM. Các phương pháp bù dịch tần doppler.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11864
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312133.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,26 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312133-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 179,65 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.