Thông tin tài liệu


Title: Kiểm toán và một số giải pháp giảm chi phí năng lượng trong ngành xi măng
Authors: Phạm Thị Sâm
Advisor: Phạm Thị Thu Hà
Keywords: Năng lượng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Phân tích tình hình sử dụng năng lượng trong ngành xi măng. Đề xuất một số giải pháp giảm chi phí năng lượng trong ngành xi măng.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11878
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

21

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312167.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,14 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312167-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 290,69 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.