Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công chức tại thị xã Chí Linh
Authors: Nguyễn Đức Thịnh
Advisor: Dương Mạnh Cường
Keywords: Cán bộ công chức; Hải Dương
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận và thực tiễn về năng lực đội ngũ cán bộ công chức. Nêu thực trạng năng lực đội ngũ cán bộ công chức tại thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công chức tại UBND thị xã Chí Linh.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11885
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

23

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312151.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,15 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312151-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 191,28 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.