Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng FPGA trong thiết kế máy theo dõi bệnh nhân đa thông số
Authors: Đào Minh Thành
Advisor: Phạm Ngọc Nam
Keywords: Bệnh nhân; FPGA
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về FPGA và ngôn ngữ lập trình VHDL, về máy theo dõi bệnh nhân đa thông số. Sử dụng KIT FPGA để thiết kế máy theo dõi bệnh nhân đa thông số.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11892
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

22

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312148.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,52 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312148-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 136,22 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.