Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu, tính toán chế độ vận hành tối ưu lưới điện phân phối 22kv huyện Thường Tín
Authors: Nguyễn Văn Xiêm
Advisor: Trần Mạnh Hùng
Keywords: Lưới điện; Thường Tín
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về lưới điện phân phối và tình hình cung cấp điện trên địa bàn huyện Thường Tín. Tổn thất điện năng trong lưới điện phân phối, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục - khái quát phần mềm PSS/ADEPT. Ứng dụng phần mềm PSS/ADEPT để tính toán phương thức vận hành tối ưu cho lưới điện phân phối 22kv Công ty điện lực Thường Tín.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11895
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.