Thông tin tài liệu


Title: Bước đầu nghiên cứu quản lý nước thải theo cơ chế hạn ngạch xả thải
Authors: Lê Thanh Tùng
Advisor: Văn Diệu Anh
Keywords: Nước thải
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan tình hình nghiên cứu và ứng dụng "hạn ngạch xả thải". Phương pháp nghiên cứu tính toán hạn ngạch và phân bổ hạn ngạch. Kết quả tính toán và phân bổ hạn ngạch xả thải trên đoạn sông nghiên cứu; các yêu cầu để thực hiện quản lý nước thải bằng hạn ngạch; đánh giá các ưu điểm và khó khăn, tồn tại trong tính toán phân bổ hạn ngạch; đánh giá khả năng áp dụng cơ chế hạn ngạch xả thải trong quản lý nước thải và công tác quản lý, tuân thủ việc xả thải theo hạn ngạch được phân bổ.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11896
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

273

VIEWS & DOWNLOAD

131

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312158-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 144,77 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312158.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,92 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.