Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty nhiệt điện Uông Bí
Authors: Lê Thị Thanh Châm
Advisor: Đỗ Văn Phức
Keywords: Cán bộ quản lý; Công ty nhiệt điện Uông Bí
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý cho phát triển hoạt động của Công ty nhiệt điện. Phân tích tình hình chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty nhiệt điện Uông Bí. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của công ty, giai đoạn 2018-2022.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11917
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.