Thông tin tài liệu


Title: Đề xuất giải pháp phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Thành Đông
Authors: Ngô Thị Thu Hoài
Advisor: Phan Diệu Hương
Keywords: BIDV Thành Đông; Tín dụng ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về hoạt động tín dụng bán lẻ tại các ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Thành Đông. Đề xuất giải pháp phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại ngân hàng.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11919
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

27

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312159.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,45 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312159-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 197,27 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.