Thông tin tài liệu


Title: Hệ gới ý với phân rã ma trận poisson và dropout
Authors: Nguyễn Đức Anh
Advisor: Thân Quang Khoát
Keywords: Ma trận
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu mô hình đồ thị, suy diễn biến phân, một số phân phối xác suất phổ biến, phân rã ma trận, dropout, tri thức tiên nghiệm. Các nghiên cứu liên quan.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11934
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

76

VIEWS & DOWNLOAD

153

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312172.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,31 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312172-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 397,11 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.