Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng mất khi nung trong tro bay tới tính chất của xi măng
Authors: Hồ Xuân Vinh
Advisor: Lưu Thị Hồng
Huỳnh Đăng Chính
Keywords: Xi măng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Khái niệm xi măng portland - xi măng portland hỗn hợp; phụ gia và vai trò của phụ gia xi măng; giới thiệu về tro, xỉ nhiệt điện; tiêu chuẩn chất lượng tro bay; tình hình nghiên cứu và sử dụng tro bay trong nước và trên thế giới. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng mất khi nung trong tro bay và hàm lượng tro bay thay thế xi măng tới độ co khô của vữa xi măng,...
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11953
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

104

VIEWS & DOWNLOAD

56

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311700.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,86 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311700-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 220,21 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.