Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ đo chuyển hóa năng lượng gián tiếp trên bệnh nhân thở máy và xây dựng phần mềm tính toán
Authors: Hoàng Nam Phong
Advisor: Nguyễn Thái Hà
Keywords: Máy hô hấp; Phần mềm tính toán
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về máy thở và chuyển hóa năng lượng trong cơ thể. Phương pháp đo chuyển hóa năng lượng gián tiếp. Thiết bị đo chuyển hóa năng lượng gián tiếp. Xây dựng phần mềm hỗ trợ tính toán
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11959
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

19

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311694.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311694-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 343,65 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.