Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp hoàn thiện nguồn nhân sự tại Ủy ban nhân dân huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc
Authors: Văn Danh Nam
Advisor: Nguyễn Tiên Phong
Keywords: Nhân sự; Vĩnh Phúc; Ủy ban nhân dân huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày những vấn đề cơ sở lý luận công tác nhân sự cấp huyện. Phân tích thực trạng công tác nhân sự tại Ủy ban nhân dân huyện Yên Lạc. Hoàn thiện công tác nhân sự tại ủy ban.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11960
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

79

VIEWS & DOWNLOAD

32

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311693.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,16 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311693-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 147,96 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.