Thông tin tài liệu


Title: Cải tiến trong đoán định văn bản của mô hình nhận diện tiếng nói trực tiếp
Authors: Nghiêm Nguyễn Việt Dũng
Advisor: Đỗ Phan Thuận
Keywords: Tiếng nói
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan hệ thộng nhận dạng tiếng nói. Mô hình nhận dạng tiếng nói trực tiếp. Thuật toán và kỹ thuật đề xuất. Kết quả thực nghiệm độ chính xác của thuật toán prefix beam search; kết quả cải tiến bước cắt nhánh, mô hình ngôn ngữ.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12026
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

76

VIEWS & DOWNLOAD

146

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312178.pdf
    Restricted Access
  • Size : 525,82 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312178-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 153,63 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.