Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số phụ gia tăng dẻo đến công tác của bê tông dùng xi măng Fico
Authors: Tống Long Sơn
Advisor: Nguyễn Duy Hiếu
Huỳnh Đăng Chính
Keywords: Xi măng Fico; Bê tông
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về bê tông, phụ gia giảm nước dùng cho bê tông, tình hình nghiên cứu và sử dụng phụ gia giảm nước trên thế giới và ở Việt Nam. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của phụ gia đến độ chảy của vữa, đến tính chất của hỗn hợp bê tông.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12033
Appears in Collections:Ts-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

64

VIEWS & DOWNLOAD

210

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312219.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,81 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312219-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 177,15 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.