Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên khoa Quản trị kinh doanh trường Cao đẳng thương mại và du lịch
Authors: Đặng Thế Công
Advisor: Đặng Thế Công
Keywords: Trường cao đẳng; Giáo viên; Chất lượng
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về chất lượng của một đội ngũ giáo viên cao đẳng, đại học. Phân tích thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên của khoa Quản trị kinh doanh trường Cao đẳng thương mại và du lịch. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên khoa Quản trị kinh doanh trường Cao đẳng thương mại và du lịch đến năm 2015
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1207
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

12

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000253301.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,06 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000253301-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 72,11 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.