Thông tin tài liệu


Title: Hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội huyện Na Hang giai đoạn 2017-2022
Authors: Vân Đình Thảo
Advisor: Nguyễn Danh Nguyên
Keywords: Kinh tế; Xã hội
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận và thực tiễn hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Phân tích các căn cứ để hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội huyện Na Hang giai đoạn 2017-2022. Hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội huyện Na Hang đến năm 2022.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12085
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

75

VIEWS & DOWNLOAD

36

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311747.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,04 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311747-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 226,36 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.