Thông tin tài liệu


Title: Phân tích và đề xuất các giải pháp để giảm nghèo bền vững tại huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang
Authors: Lê Thùy Linh
Advisor: Nguyễn Thị Mai Anh
Keywords: Xóa đói giảm nghèo; Tuyên Quang
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận và thực tiễn về giảm nghèo bền vững. Nêu thực trạng, đề xuất một số giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12090
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

21

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311758.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,97 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311758-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 363,26 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.