Thông tin tài liệu


Title: Phương pháp đánh giá hiệu năng phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu và ứng dụng thử nghiệm trong chương trình quản lý LHS Lào
Authors: Peungnhothoung Tavansai
Advisor: Huỳnh Quyết Thắng
Keywords: Cơ sở dữ liệu; Lào; Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý thuyết về hiệu năng, giá trị tính năng phần mềm và đo lường hệ thống. Lý thuyết cơ sở dữ liệu phân tán và kỹ thuật phân tán dữ liệu. Xây dựng mô hình dữ liệu phân tán cho phần mềm quản lý LHS Lào. Áp dụng thử nghiệm đánh giá hiệu năng trên phần mềm quản lý LHS Lào.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12106
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

81

VIEWS & DOWNLOAD

155

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311779.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,92 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311779-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 399,26 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.