Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo hệ cao đẳng chính quy tại trường Cao đẳng thương mại và du lịch
Authors: Lê Thị Thu Thủy
Advisor: Nguyễn Quốc Tiến
Keywords: Trường cao đẳng; Đào tạo; Chất lượng
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về chất lượng và chất lượng đào tạo. Phân tích thực trạng chất lượng đào tạo tại trường Cao đẳng thương mại và du lịch. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo hệ cao đẳng chính quy tại trường Cao đẳng thương mại và du lịch.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1212
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

10

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000253302.pdf
    Restricted Access
  • Size : 698,93 kB

  • Format : Adobe PDF

 • 000000253302-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 28,5 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.