Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu, tính toán vị trí dừng của chùm proton trong bia lỏng sản xuất FDG trên hệ thống cyclotron
Authors: Nguyễn Hữu Sơn
Advisor: Nguyễn Thái Hà
Keywords: Máy gia tốc; Proton
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hệ thống máy gia tốc cyclotron 30MEV. Quy trình sản xuất F18-FDG trên bia lỏng. Tính toán vị trí dừng của chùm prôtn trong bia lỏng sản xuất F18-FDG.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12201
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

19

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311893.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,67 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311893-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 281,47 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.