Thông tin tài liệu


Title: Giải pháp kiểm soát chất lượng tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Tuyên Quang
Authors: Phùng Thế Hoàng
Advisor: Phạm Thị Thu Hà
Keywords: Tín dụng ngân hàng; Agribank Tuyên Quang
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về chất lượng tín dụng và kiểm soát chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng kiểm soát chất lượng tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Tuyên Quang. Đề xuất một số giải pháp nhằm kiểm soát chất lượng tín dụng tại ngân hàng.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12234
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

22

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311849.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,23 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311849-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 205,13 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.