Thông tin tài liệu


Title: Định tuyến tin cậy trong mạng cảm biến không dây
Authors: Nguyễn Đức Toàn
Advisor: Trần Ngọc Lan
Keywords: Mạng không dây
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan mạng cảm biến không dây. Các giao thức định tuyến tin cậy. Giao thức RMST.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12293
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

111

VIEWS & DOWNLOAD

52

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311871.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,36 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311871-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 203,49 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.