Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu về cấu trúc bệnh án điện tử đa phương tiện trong xử lý thông tin y tế
Other Titles: Research on intergrated electronic medical records (IEMR) and apply in processing health information
Authors: Phạm Nguyễn Mỹ Lộc
Advisor: Vũ Duy Hải
Keywords: Bệnh án điện tử
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Nêu hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong y tế, các hệ thống ứng dung CNTT trong bệnh viện, vấn đề trao đổi dữ liệu bệnh án điện tử. Nghiên cứu mô hình bệnh án điện tử đa phương tiện I-EMR trong hệ thống thông tin quản lý bệnh viện. Nghiên cứu chuẩn kết nối DICOM với hệ thống I-EMR. Nghiên cứu phần mềm và ứng dụng thực tế.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12307
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

27

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312289.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,72 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312289-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 211,07 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.