Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của tầng điện ly đến định vị chính xác GNSS
Authors: Nguyễn Minh
Advisor: Hoàng Văn Hiệp
Keywords: Định vị; GNSS
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Sơ lược lịch sử xác định vị trí, một số hệ thống định vị vệ tinh hiện nay, nguồn gây lỗi trong các hệ thống định vị sử dụng vệ tinh. Các phương pháp dẫn đường, tổng quan về GNSS, công nghệ bộ thu mề -SDR. Các tham số giám sát tầng điện ly. Ảnh hưởng của tầng điện ly đến định vị chính xác.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12309
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

129

VIEWS & DOWNLOAD

205

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312286.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,86 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312286-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 162,47 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.