Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu sử dụng nguồn năng lượng nước đến sản xuất đá viên và bảo quản thực phẩm
Authors: Trịnh Văn Hùng
Advisor: Vũ Huy Khuê
Keywords: Thủy năng; Sản xuất đá viên; Bảo quản thực phẩm
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về nguồn năng lượng nước, nghiên cứu sử dụng nguồn năng lượng nước trên thế giới và Việt Nam, tổng quan về khu du lịch sinh thái Lái Thiêu và lựa chọn hệ thống lạnh. Cơ sở tính toán năng lượng nước, tua bin thủy lực và guồng nước thủ công. Tính toán thiết kế hệ thống lạnh. Lắp đặt hệ thống lạnh. Vận hành thử nghiệm và đánh giá.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12311
Appears in Collections:Ths-Nhiệt lạnh
ABSTRACTS VIEWS

73

VIEWS & DOWNLOAD

25

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312283.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,5 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312283-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 75,64 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.