Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo vữa khô trong xây dựng từ bã thải bùn đỏ
Authors: Nguyễn Bình Phương
Advisor: Lê Xuân Thành
Keywords: Vữa xây dựng; Vữa xi măng; Bùn đỏ; Chế tạo
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về công nghệ Bayer và tình hình sản xuất nhôm oxit, bùn đỏ và các giải pháp xử lý; về vữa xây dựng, sản xuất vữa xây dựng từ Bùn đỏ. Nêu các phương pháp nghiên cứu, thử nghiệm, phương pháp tối ưu hoá, phương pháp phân tích. Khảo sát khả năng chế tạo xi măng, vữa xi măng portland từ Bùn đỏ.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Công nghệ hoá học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12316
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 105383.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,2 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105383-TT-EN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 8,92 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105383-TT-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 87,44 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.