Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo vật liệu pha tạp Mn1-xMxO1+y.nH2O bằng phương pháp điện hoá ứng dụng làm vật liệu siêu tụ, M= Co, Fe
Authors: Lê Thị Thu Hằng
Advisor: Mai Thanh Tùng
Keywords: Vật liệu hoá học; Chế tạo
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về siêu tụ, vật liệu mangan đioxit ứng dụng cho siêu tụ. Nêu phương pháp thực nghiệm: chuẩn bị dung dịch, chuẩn bị mẫu, tổng hợp vật liệu; các phương pháp nghiên cứu: kính hiển vi điện tử quét, nhiễu xạ tia X, phổ kế tán sắc năng lượng, phân tích nhiệt, phân tích hoá học, quét thế vòng tuần hoàn, phổ tổng trở. Kết quả và thảo luận quá trình tạo màng, hình thái bề mặt của Mangan đioxit; phân tích thành phần hoá học, đặc tính điện hoá.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Công nghệ hoá học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12317
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 105385.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,58 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105385-TT-EN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 35,31 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105385-TT-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 145,38 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.