Thông tin tài liệu


Title: Công nghệ xử lý và nhận dạng ảnh mặt người bằng mạng nơron nhân tạo MLP
Authors: Vũ Hồng Vinh
Advisor: Nguyễn Quốc Trung
Keywords: Mạng nơro; Xử lý ảnh; Luận văn
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày lý thuyết chung về mạng nơron nhân tạo, mạng nơron nhiều lớp Perception và giải thuật học lan truyền ngược Back-Propagation. Thiết kế cài đặt phần mềm xử lý và nhận dạng ảnh mặt người
Description: Luận văn thạc sỹ kỹ thuật - ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12328
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129030.pdf
      Restricted Access
    • Size : 707,06 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.