Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu sản xuất phụ gia biến ma sát (giảm ma sát) cho dầu bôi trơn động cơ từ nguyên liệu axit béo nguồn gốc Parafin oxy hoá
Authors: Nguyễn Công Long
Advisor: Nguyễn Hữu Trịnh
Keywords: Dầu bôi trơn; Phụ gia; Ma sát; Động cơ
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về ma sát, nguyên lý bôi trơn, tầm quan trọng của dầu bôi trơn, phụ gia, dầu động cơ, cơ sở quá trình oxy hoá, các hợp chất amít. sơ lược tình hình sản xuất phụ gia biến tính ma sát trên thế giới mà trong nước. Thực nghiệm và phương pháp nghiên cứu tổng hợp amít đi từ axit béo của quá trình oxy hoá. Nghiên cứu các điều kiện tối ưu cho phản ứng tổng hợp. Pha chế dầu động cơ 4mùa 15W-40 có sử dụng phụ gia biến tính ma sát. Kết quả nghiên cứu điều kiện tối ưu cho phản ứng tổng hợp amít. Đánh giá tính chất lý hoá của phụ gia điều chế được, khả năng chống mài mòn, ma sát của phụ gia tạo ra.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Công nghệ hoá học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12333
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

27

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 105401.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,47 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105401-TT-EN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 93,37 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105401-TT-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 77,42 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.