Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng một số phương pháp tính toán mềm xây dựng phần mềm trợ giúp điều trị thuốc chống đông đường uống cho bệnh nhân sử dụng van tim nhân tạo
Authors: Trần Ngọc Cường
Advisor: Nguyễn Hoàng Phương
Keywords: Bệnh tim; Thuốc chống đông; Phần mềm; Luận văn
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tìm hiểu sơ qua về bệnh tim và điều trị thuốc chống đông đường uống. Xác định các đối tượng nghiên cứu và các kiến thức chuyên gia trong điều trị thuốc chống đông đường uống. Xây dựng thuật toán dự đoán liều lượng thuốc chống đông. Xây dựng phần mềm thử nghiệm các thuật toán dự đoán liều lượng thuốc chống đông
Description: Luận văn thạc sỹ ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12352
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129039.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,84 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.