Thông tin tài liệu


Title: Đánh dấu ẩn bảo vệ bản quyền số trên miền hệ số đã biến đổi
Authors: Lê Anh Đức
Advisor: Nguyễn Linh Giang
Keywords: Bản quyền; Bảo vệ; Dấu ẩn; Luận văn
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về hệ thống đánh dấu ẩn. Một số kỹ thuật đánh dấu ẩn bảo vệ bản quyền số trên miền không gian và miền hệ số biến đổi. Thử nghiệm chương trình đánh dấu ẩn dựa trên kỹ thuật miền hệ số biến đổi
Description: Luận văn thạc sỹ ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12374
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129041.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,03 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.