Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế vô tuyến cho mạng thông tin di động CDMA
Authors: Lê Xuân Thành
Advisor: Nguyễn Quốc Trung
Keywords: Thiết kế; Thông tin di động; Mạng CDMA; Luận văn
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý thuyết mạng CDMA; Nguyên lý đa truy nhập phân chia theo mã CDMA; Từ đó đi đến thiết kế, xây dựng , quy hoạch và triển khai mạng CDMA2000 1x thực tế, có tính khả thi.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12375
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129043.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,58 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.