Thông tin tài liệu


Title: An ninh - An toàn mạng và hệ thống phát hiện đột nhập
Authors: Nguyễn Thế Thịnh
Advisor: Nguyễn Việt Hương
Keywords: Mạng máy tính; An ninh mạng; Luận văn
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày một số công nghệ an ninh-an toàn mạng IP hiện nay đang được sử dụng, mô hình và giải pháp kết hợp giữa hệ phát hiện đột nhập mạng và tường lửa cá nhân để đảm bảo an ninh- an toàn cho một mạng dùng riêng.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12377
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

19

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129046.pdf
      Restricted Access
    • Size : 989,14 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.