Thông tin tài liệu


Title: Giới thiệu hệ thống thông tin di động và xu thế phát triển, truy nhập vô tuyến hệ thống UMTS, truy nhập mạng UMTS và triển khai hệ thống UMTS.
Authors: Vũ Khánh Cường
Advisor: Nguyễn Đức Thuận
Keywords: Hệ thống thông tin; Mạng UMTS; Thông tin di động
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu hệ thống thông tin di động và xu thế phát triển, truy nhập vô tuyến hệ thống UMTS, truy nhập mạng UMTS và triển khai hệ thống UMTS.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12382
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129055.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,17 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.