Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xây dựng mô hình hệ thống GIS trên Internet phù hợp với nhiều thiết bị đầu cuối
Authors: Phan Thị Thu Hà
Advisor: Nguyễn Vũ Sơn
Keywords: Hệ thống thông tin; Phần mềm hệ thống
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan về GIS và thiết bị đầu cuối, nghiên cứu các công nghệ GIS và xu hướng phát triển, xây dựng một phần mềm GIS minh hoạ.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12422
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129057.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,94 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.