Thông tin tài liệu


Title: Mô phỏng thiết kế và tính toán các thông số hệ thống nam châm cho thiết bị gia tốc kotron-13 tại Trung tâm chiếu xạ Hà Nội
Authors: Phạm Minh Đức
Advisor: Đặng Quang Thiệu
Keywords: Máy gia tốc; Trung tâm chiếu xạ Hà Nội
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở vật lý và phân loại máy gia tốc cyclotron. Phương pháp tính toán mô phỏng cấu hình nam châm. Kết quả tính toán và mô phỏng thiết kế nam châm cho máy gia tốc prôtn cyclotron 13MEV.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12428
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311914.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,21 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311914-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 396,24 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.