Thông tin tài liệu


Title: Phương pháp suy diễn nhanh cho bài toán cực đại hóa phân phối hậu nghiệm
Authors: Vũ Văn Tú
Advisor: Thân Quang Khoát
Keywords: Bài toán cực trị
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý thuyết về xác suất thống kê, mô hình đồ thị xác suất, các thuật toán tối ưu cơ bản trong học máy. Mô hình chủ đề và bài toán cực đại hóa phân phối hậu nghiệm trong mô hình chủ đề. Thuật toán cải tiến generalized online maximum a posteriori estimation.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12463
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

62

VIEWS & DOWNLOAD

140

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312315.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,95 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312315-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 157,21 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.