Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu mạng thông tin di động CDMA - Vấn đề quy hoạch và ứng dụng mạng
Authors: Phí Thị Thu Hằng
Advisor: Phương Xuân Nhàn
Keywords: Thông tin di động; Công nghệ CDMA; Kỹ thuật trải phổ
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan về kỹ thuật trải phổ và công nghệ CDMA; công nghệ CDMA 2000 1x; công nghệ CDMA 2000 1x EV-DO; phương pháp quy hoạch mạng thông tin di động thế hệ 3 CDMA 2000 1x và ứng dụng tại Việt Nam
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12467
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129058.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,09 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.