Thông tin tài liệu


Title: Mạng NGN và thiết kế mạng NGN của VNPT
Authors: Hà Thị Lan
Advisor: Trần Đức Hân
Keywords: Mạng NGN; Mạng viễn thông; Thiết kế
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu về các công nghệ chủ chốt sử dụng trong mạng NGN và cấu trúc thực tiễn mạng NGN của VNPT
Description: Luận văn thạc sỹ ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12470
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129062.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,33 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.