Thông tin tài liệu


Title: Kỹ thuật mạng Nơron và giải thuật di truyền trong khai phá dữ liệu và thử nghiệm ứng dụng
Authors: Dương Thị Hiền Thanh
Advisor: Nguyễn Thanh Thuỷ
Keywords: Dữ liệu; Giải thuật
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu các kỹ thuật khai phá dự liệu sử dụng mạng Nơron và giải thuật di truyền, các kiến trúc dữ liệu, cách sử dụnghe mạng Nơron. Trình bày ứng dụng trong bài toán dự báo dữ liệu.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12471
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 104521.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,35 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 104521-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 563,35 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.