Thông tin tài liệu


Title: Áp dụng giải thuật di truyền giải bài toán cực tiểu hoá độ trễ
Authors: Ban Hà Bằng
Advisor: Nguyễn Đức Nghĩa
Keywords: Giải thuật di truyền
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày bài toán cực tiểu hoá độ trễ và ứng dụng của bài toán trong thực tế, cách biểu diễn bài toán trên đồ thị cũng như các giải thuật để giải bài toán. Các vấn đề cơ bản của giải thuật di truyền. Áp dụng giải thuật di truyền giải bài toán cực tiểu hóa độ trễ.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12473
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

55

VIEWS & DOWNLOAD

157

Files in This Item:
Thumbnail
 • 104523.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,39 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 104523-tt(VN).pdf
    Restricted Access
  • Size : 85,05 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.